Rruga "Nëna Terezë", Fushë Kosovë  |  ✆ 044 232 400/044 262 141  |  ✉ beharidyer@gmail.com

Dere per garazha
Dere per garazha

Dyer për garazha: 8

 

Panelli është i tipit të ashtuquajtur “sendvich panell”. Trashësia e Panellit është 42mm. Dendësia e mbushjes së panelit është me ISO standarde. Pesha e panelit 13.7kg për m/2.

 

– Paneli është termoizulues ndaj nxehtësisë, të ftoftit dhe ndaj zhurmës.
– Mekanizmi i derës është i zinkuar.
– Dera është e pajisur edhe me siguresë shtesë që në rast mosmirëmbajtjes p.sh. disa vjeçare edhe në rast të këputjes së ndonjë kabllo (sajlle) dera ndalet në siguresën e saj në maksimum 3cm, me çka shmanget dëmtimi i derës apo objekteve tjera.
– Dera është e pajisur me motor dhe mekanizëm i cili i mundëson hapje automatike me (2) teledirigjues
– Në rast se dera has në objekt apo diqka të fortë gjatë mbylljes, ajo automatikisht ndalet dhe ndërron kahjen.
– Mundësia e hapjes manuale është opsionale sepse dera është e pajisur edhe me cilindër nga ana e jashtme dhe dorezë për hapje të cilat i mundësojnë hapjen duke shfrytëzuar çelësin dhe dorezën në mungesë të rrymës.
– Dera është e paisur me certifikata të prodhuesit evropian. Garancioni në panel 10 vite kurse garancioni në mekanizëm 3 vite.

Tabela

Category: