Rruga "Nëna Terezë", Fushë Kosovë  |  ✆ 044 232 400/044 262 141  |  ✉ beharidyer@gmail.com

Dere garazhe katrore hiri me dritare
Dere garazhe katrore hiri me dritare
Dere garazhe katrore hiri me dritare
Dere garazhe katrore hiri me dritare
Dere garazhe katrore hiri me dritare

Dyer për garazha: 6

 

Panelli është i tipit të ashtuquajtur “sendvich panell”. Trashësia e Panellit është 42mm. Dendësia e mbushjes së panelit është me ISO standarde. Pesha e panelit 13.7kg për m/2.

 

– Paneli është termoizulues ndaj nxehtësisë, të ftoftit dhe ndaj zhurmës.
– Mekanizmi i derës është i zinkuar.
– Dera është e pajisur edhe me siguresë shtesë që në rast mosmirëmbajtjes p.sh. disa vjeçare edhe në rast të këputjes së ndonjë kabllo (sajlle) dera ndalet në siguresën e saj në maksimum 3cm, me çka shmanget dëmtimi i derës apo objekteve tjera.
– Dera është e pajisur me motor dhe mekanizëm i cili i mundëson hapje automatike me (2) teledirigjues
– Në rast se dera has në objekt apo diqka të fortë gjatë mbylljes, ajo automatikisht ndalet dhe ndërron kahjen.
– Mundësia e hapjes manuale është opsionale sepse dera është e pajisur edhe me cilindër nga ana e jashtme dhe dorezë për hapje të cilat i mundësojnë hapjen duke shfrytëzuar çelësin dhe dorezën në mungesë të rrymës.
– Dera është e paisur me certifikata të prodhuesit evropian. Garancioni në panel 10 vite kurse garancioni në mekanizëm 3 vite.

Tabela

Category: